Ürünlerimiz / Beton Çeşitleri

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Tasarlanmış Beton
TS EN 206 standardına göre gerekli özellikler ve ilave karakteristiklerin imalatçıya tarif edildiği ve imalatçının bu özelliklerle ilave karakteristiklere (çevresel etki, basınç dayanımı, kıvam, yoğunluk, dane çapı) uygun betonu temin etmede sorumlu olduğu betondur.
Tarif Edilmiş Beton
Müşteri talebine ya da şartnameye göre kalite standartları çerçevesinde özel olarak hazırlanan betonlardır.
Mineral Katkılı Betonlar
Mevsimsel sıcaklık değişikliklerinde hidrastasyonu dengeleyici kütle betonlar, kıyı kesimlerinde deniz suyundan kaynaklı yüksek klorür ve sülfata dayanıklı çevresel etki standartlarına uygun yüksek performanslı betonlardır.
Poroz Beton (Geçirimli Beton)
Geleneksel betondan farklı olarak daha çok hava ve su geçirimliliği sağlamak adına birbirine bağlı boşluklar içeren, sadece iri agrega, özellikle de kırmataş yoğunluklu üretilen betonlardır.
Kendinden Yerleşen Beton (KYB)
Kendiliğinden yerleşen beton (KYB), kimyasal katkı kullanılarak yüksek akıcı kıvamda üretilen bir tür özel betondur. Bu tür betonların yerleştirilmesi daha kolay olacağı gibi, işlenebilirlikten doğan hatalar da azaltılmış olur. Standart döküme uygun olmayan kalıplarda, sık ve yoğun donatılı imalatlarda, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanlarında ideal bir seçimdir. Yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon gerekmez.
Püskürtme Beton (Shotcrete)
Yapı güçlendirme projelerinde, bina duvar ve kolonlarına, temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylere, havuz yapımında, yol veya otoban kenarlarındaki şevlere, tünel yada metro inşaatlarında tavan ve duvarlara, enerji üretim, çimento ve demir çelik tesislerinde refrakter beton uygulamalarında, dekoratif amaçlı olarak yapay kaya yapımında, suyun aşındırıcı etkisinden korumak amacıyla dere yataklarında kullanılmak üzere kuru ve yaş karışım olarak üretilen betonlardır.
Yüzey Sertleştirici İçin Uygun Betonlar
Tüm zeminlerde, içeride ve dışarıda aşınmaya dayanıklı, tozumaz, ekonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar, parklar, alışveriş merkezleri gibi çok geniş bir kullanım alanları için uygulamaya özel üretilen betonlardır.
Elyaf ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar
Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar… Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonlardır.
Priz Hızlandırıcı ve Priz Geciktiricili Betonlar
Mevsim ve şantiye koşullarına uygun priz süresinin uzatılması veya kısaltılmasının amaçlandığı imalat durumlara uygun betonlardır.
Hafif Betonlar
Yapının zati ağırlığını azaltmak istenilen durumlarda kullanılmaktadır. Hafifliği, basınç dayanımından daha önceliklidir. Beton görünümlü hafif duvar elemanları, tesviye betonları, şap ve sıvalar için özel katkılı pompalanabilir karışımlardır.
Enjeksiyon Beton ve Şerbetleri
Fore kazık ve iyileştirmeleri gibi geoteknik uygulamalarda kullanılmaktadır. İstenilen yoğunlukta ve gradasyonda üretilmektedir.